Współpraca ze środowiskiem

Dzięki podjętym różnorodnym działaniom z zakresu edukacji zdrowotnej priorytetem pracy placówki w ciągu ostatnich kilku lat stała się nasilona realizacja zagadnień wpływających na zdrowy styl życia dzieci i dorosłych. Wiedząc jak ważne jest obecnie kształtowanie nawyków i zachowań prozdrowotnych u dzieci w wieku przedszkolnym cały personel Przedszkola nr 5 pragnie, aby rosło zdrowe pokolenie bardziej świadome zagrożeń cywilizacyjnych. Uwieńczeniem tych wzmożonych inicjatyw prozdrowotnych stało się uzyskanie przez nasze przedszkole w listopadzie 2009r. Wojewódzkiego Certyfikatu Przedszkola Promującego Zdrowie.

Wychowankowie przedszkola systematycznie uczestniczą w realizacji wielu zadań i przedsięwzięć o charakterze prozdrowotnym oraz biorą aktywny udział w różnych formach edukacyjnych z tego zakresu współpracując systematycznie z:

 • Zakładem Pielęgnacyjno-Opiekuńczym w Tarnobrzegu,
 • Oddziałem Chirurgii Dzieci tarnobrzeskiego szpitala,
 • Zarządem Oddziału PCK w Tarnobrzegu,
 • Strażą Pożarną,
 • Zespołem Kolegiów Nauczycielskich w Tarnobrzegu
 • Strażą Miejską,
 • Policją,
 • Placówką Opiekuńczo-Wychowawczej w Tarnobrzegu,
 • Szkołą Podstawową nr 3, nr 4 w Tarnobrzegu,
 • Publiczną Biblioteką Miejską w Tarnobrzegu,
 • wieloma instytucjami wspierającymi rozwój dzieci w wieku przedszkolnym.

Efektywna współpraca z tymi instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz edukacji skutkują wzorowym postrzeganiem dokonań przedszkola w środowisku lokalnym.

Nauczycielki przedszkola z zaangażowaniem organizują wiele imprez o charakterze środowiskowym i przedszkolnym, które stały się tradycją przedszkola. Należą do nich:

 • kiermasze świąteczne,
 • Wigilia w przedszkolu,
 • Dni Otwarte placówki.
 • piknik rodzinny,
 • zajęcia adaptacyjne dla najmłodszych wychowanków placówki.

W Przedszkolu nr 5 w Tarnobrzegu od ponad 15 lat nauczycielki dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem pedagogicznym ze studentami Zespołu Kolegiów Nauczycielskich w Tarnobrzegu prowadząc zajęcia pokazowe, bieżące praktyki asystenckie udzielając przy tym merytorycznego instruktażu.

Ponadto placówka wspiera wszelkie lokalne inicjatywy uczestnicząc z wychowankami w akcjach charytatywnych i kampaniach społecznych:

 • „Podziel się sercem - podziel się złotówką”,
 • „Wszystkie dzieci nasze są" ,
 • „Wielka scena – mali artyści”,
 • Niedziela Palmowa dla bliźniego ,
 • „Mamo, Tato, wolę wodę”
 • Światełko Pamięci dla Cmentarza Łyczakowskiego.

Również w 2010r. w związku z sytuacja powodziową w naszym regionie w przedszkolu z wielką pasją organizowana była zbiórka rzeczowa i pieniężna dla dotkniętych powodzią osób i dzieci z przedszkoli dotkniętych tą tragedią.Wszystkie środki finansowe i rzeczowe zostały przekazane poszkodowanym. Temu celowi służył również zorganizowany w czerwcu 2010r. z dużym zaangażowaniem Pani Dyrektor piknik rodzinny, na którym zbierano środki czystości dla dzieci powodzian

Przedszkole nr 5 w Tarnobrzegu aktywnie uczestniczy w Klubie Czytających przedszkoli. Ta akcja społeczna ma na celu edukację czytelniczą i promocję czytania książek wśród dzieci w wieku przedszkolnym w ramach kampanii społecznej „Cała Polska czyta dzieciom”. Realizując to przedsięwzięcie przedszkole korzysta z pomocy rodziców wychowanków i systematycznie ich angażuje w spotkania czytelnicze w placówce.

(C) 1976 - 2021 Przedszkole nr 5 w Tarnobrzegu | realizacja medox.pl | projekt graficzny grafium.com.pl

Ta strona używa cookie m. in. w celach statystycznych. Dowiedz się więcej na ich temat i o zmianie ustawień w przeglądarce.
Korzystając z niniejszej strony, wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.