Kadra pedagogiczna

Nasza kadra pedagogiczna przedszkola – to 7 w pełni wykwalifikowanych nauczycieli posiadających:

 • stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego – 6 nauczycielek;

 • stopień awansu zawodowego nauczyciela stażysty - 1 nauczyciel języka angielskiego w niepełnym wymiarze czasu pracy 2/22 etatu

Cały zespół wyróżnia się kompetencją i zaangażowaniem w pracę pedagogiczną oraz w pełną realizację zamierzeń wynikających z Rocznego Planu pracy Przedszkola nr 5 w Tarnobrzegu Nauczycielki posiadają również duże doświadczenie zawodowe, cechuje je kreatywna i otwarta postawa na zmiany, chęć eliminowanie rutyny, wysoka motywacja oraz umiejętności pedagogiczne, którymi się wykazują w efektywnym wypełnianiu zaplanowanych zadań i zamierzeń edukacyjnych. Doświadczenie pedagogiczne i ustawiczne doskonalenie nauczycieli wpływają na dobrą jakość pracy przedszkola.

Swoje wysokie kwalifikacje zawodowe z powodzeniem wykorzystują w pracy edukacyjno-wychowawczej ze swoimi wychowankami wprowadzając działania innowacyjne, tworząc programy autorskie oraz systematycznie się doskonaląc zgodnie z wymogami współczesnej edukacji.

Ukończyły bardzo wiele przydatnych w pracy z wychowankami i ich rodzicami szkoleń kursów i warsztatów doskonalących ze szczególnym uwzględnieniem aktywnych metod pracy z dziećmi oraz w oparciu o nowości z dziedziny pedagogiki, psychologii i metodyki wychowania w przedszkolu.
Poprzez systematyczne dokształcanie kadra pedagogiczna kładzie duży nacisk na własny rozwój zawodowy, a w szczególności pogłębienie kompetencji zawodowych oraz jakościowy rozwój przedszkola.

Aktywne uczestnictwo w pogłębianiu wiedzy i umiejętności pedagogicznych poprzez udział w kursach, konferencjach, szkoleniach i warsztatach metodycznych pozwoliły nauczycielkom na:

 • wdrożenie do własnej praktyki nowatorskich form i metod pracy,

 • pogłębienie umiejętności diagnostycznych, ale również doskonalenia kompetencji w zakresie organizacji i indywidualizacji zajęć w grupie tak, by możliwe było wspieranie rozwoju każdego dziecka

 • poszerzenie swojej wiedzy i umiejętności pedagogicznych,

 • udoskonalenie umiejętności interpersonalnych,

 • wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci,

 • wykorzystanie nabytej wiedzy i umiejętności w pracach zespołów zadaniowych d/s opracowywania rocznego programu pracy przedszkola i pięcioletniego programu rozwoju przedszkola,

 • uatrakcyjnienie form współpracy z rodzicami,

 • udoskonalenie umiejętności wychowawczych,

 • niwelowanie braków rozwojowych,

 • właściwe prowadzenie ewaluacji własnej pracy i pracy przedszkola.

Nauczycielki mają pełną możliwość wykorzystywania własnego potencjału twórczego w kierunku zmiany w swojej mentalności na rzecz promowania własnych osiągnięć i dokonań zawodowych poprzez publikowanie w prasie pedagogicznej.

 

Załącznik:

Plan nadzoru 2015 - 2016

(C) 1976 - 2020 Przedszkole nr 5 w Tarnobrzegu | realizacja medox.pl | projekt graficzny grafium.com.pl

Ta strona używa cookie m. in. w celach statystycznych. Dowiedz się więcej na ich temat i o zmianie ustawień w przeglądarce.
Korzystając z niniejszej strony, wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.